ساختار سازمانی دانشگاه

در ادامه ساختار سازمانی کلی دانشگاه را مشاهده میکنید.

برای دیدن تصویر در سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید.

سازمان نمای دانشگاه خاتم النبیین