برنامه استراتژیک دانشگاه

 

مأموریت دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در سطح جهانی و تولید علم و دانش به‌منظور کمک به توسعه‌ی پایدار کشور

د خاتم ­النبیین(ص)‍‍ پوهنتون  مأ موریت

د متعهد او متخصص کادرونو روزل د نړی په سطح باندی او د علم او پوهی رامنځته کول د هیواد د دوامداره پرمختګ لپاره

 

Khatam Al_Nabieen University Mission

Developing committed professional human capital based on international standards and contributing to science in order to achieve sustainable development of the country

 

 

چشم‌انداز دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

ما قصد داریم در تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص و خدمات علمی و توسعه پایدار کشور همواره پیشتاز باشیم

 

د خاتم­النبیین(ص) پوهنتون لړلید

د مسلکی، علمی او تخصصی بشري منابعو د روزنی او دوامداره پرمختک او علمی خدمتونو په وراندی کولو سره لمړیتوب ته ژمن دي

 

Khatam Al_Nabieen University Vision

We intend to be the pioneers of developing committed professional human capital, scientific services and sustainable development of the country