جلسه شورای عالی دانشگاه خاتم النبیین(ص)

عقرب ۲۶, ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۸:۲۰

جلسه‌ی شورای عالی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) با حضور ریاست محترم دانشگاه، صاحب امتیاز ارشد، معاونت‌های علمی و اداری، نماینده‌ی اساتید، رٶسای دانشکده‌ها و آمریت‌های بورد ماستری و تحقیقات علمی برگزار گردید. تصویب اساسنامه‌ی جدید دانشگاه، نظام‌نامه‌ی آموزشی تعدیل‌شده، ساختار آکادمیک دانشکده‌ها، ترفیع اساتید، جذب کادر علمی جدید و بررسی برنامه‌های مربوط به ارتقای کیفیت موضوعات مورد بحث این جلسه بود.
موارد فوق از سوی اعضای جلسه تصویب و توسط ریاست محترم دانشگاه به امضا رسید.