اطلاعیه ماستری

جوزا ۷, ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۳:۲۲

قابل توجه دانشجویان مقطع ماستری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، ورودی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ که تا کنون پایان‌نامه‌های خویش را دفاع نکرده‌اند؛ به اطلاع می‌رساند که سر از تاریخ ابلاغ در سایت ( ۱۳۹۶/۳/۷ ) به مدت یک ماه یعنی الی تاریخ ۱۳۹۶/۴/۷ فرصت دارند تا در این مورد اقدام نموده پایان‌نامه‌های خویش را دفاع نمایند، در غیر این صورت منفک خواهند شد.

جهت اطلاعات بیشتر به مدیریت بورد ماستری دانشگاه مراجعه نمایید.

شماره تماس: ۰۷۸۶۷۰۰۷۰۰

 

شماره نام تخلص دانشکده رشته سال شمول عنوان پایان‌نامه تاریخ تصویب استاد راهنما ملاحظات
۱ احمدشکیب سلطانی فقه و حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۹۲ سیاست جنایی تقنینی و خشونت علیه زنان افغانستان ۱۳۹۳/۷/۲۴ استاد اسکندری
۲ احمدالله نیازی علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۲ نقش رسانه‌های همگانی در مشارکت سیاسی مردم در ج.ا.ا ۱۳۹۴/۴/۴ استاد خواتی
۳ ذکریا بارکرزی علوم سیاسی علوم سیاسی ۱۳۹۲ تأثیر تولید مواد مخدر بر امنیت جمهوری اسلامی افغانستان ۱۳۹۳/۸/۹ استاد خواتی
۴ عبدالقادر قریشی علوم سیاسی علوم سیاسی ۱۳۹۲ چالشهای فرایند ملت سازی در جمهوری اسلامی افغانستان ۱۳۹۳/۸/۹ استاد خواتی
۵ محمدباقر مهدوی علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۳ پیامدهای سیاسی حادثه ۱۱ سپتامبر در افغانستان ۱۳۹۴/۶/۱ استاد خواتی
۷ بریالی بیات فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۲ وظایف کشورها در تطبیق کنوانسیون حقوق طفل ۳۱/۳/۱۳۹۵ استاد صداقت
۸ بشیراحمد زلمی فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۲ کرامت انسانی؛ مبنایی برای حقوق و آزادی ها در حقوق بین الملل ۱۹/۹/۱۳۹۴ استاد صداقت
۹ سیدعبدالستار قاضی‌زاده فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۲ مبانی و آثار حقوقی حق وتو در شورای امنیت ملل متحد( بااصلاح تصویب شد) ۲۸/۸/۱۳۹۴ استاد صداقت
۱۰ شکرالله میر فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۳ مبانی حقوقی مداخله نظامی ناتو در افغانستان ۲۳/۲/۹۵ استاد صداقت
۱۱ فضل‌کریم نوری فقه و حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۹۲ استقلال قوه قضائیه در حقوق افغانستان و انگلیستان ۱۳۹۳/۷/۲۴ استاد صداقت
۱۲ قدرت الله صافی فقه و حقوق حقوق عمومی ۱۳۹۲ تضمینات حقوق بشر در سیستم حقوقی افغانستان ۱۳۹۳/۷/۲۴ استاد صداقت
۱۳ میرویس هاشمی فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۲ میکانیزم تطبیقی اداره عالی تفتیش و کنترل افغانستان با سازمان بررسی کل کشور ایران ۱۲/۹/۱۳۹۴ استاد صداقت
۱۴ لطف الله سهاک فقه و حقوق حقوق عمومی ۱۳۹۲ بایسته‌های تقنین ( با رویکرد به قانون اساسی ج.ا.ا) ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ استاد عارفی
۱۵ محمدرضا فاضل فقه و حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۹۲ مجازات اعدام و کرامت انسانی از منظر فقه و حقوق ۱۳۹۳/۷/۲۴ استاد عارفی
۱۶ محمدغزال حنیفی فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۲ حقوق بیگانگان در قوانین افغانستان ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ استاد عارفی
۱۷ شفیق الله دانشجو علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۲ نقش داودخان در چالش های سیاست خارجی افغانستان با پاکستان ۶/۳/۱۳۹۵ استاد فصاحت
۱۸ محمدضیا مهدوی علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۲ رابطه هند و افغانستان پساطالبان و تأثیر آن بر امنیت ملی افغانستان ۱۳۹۴/۷/۱۶ استاد فصاحت
۱۹ نفیسه عاشوری علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۲ نقش پاکستان در تهدیدات امنیت ملی افغانستان پساطالبان ۱۹/۹/۱۳۹۴ استاد فصاحت
۲۰ بشیراحمد نوری فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۲ مبارزه با جرایم مواد مخدر در حقوق افغانستان و حقوق بین الملل ۱۹/۹/۱۳۹۴ استاد فصیحی
۲۱ سعدیه حسنی فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۲ حقوق پناهندگان در اسناد بین الملل ۱۳۹۴/۱/۱۲ استاد فصیحی
۲۲ محمدامین سمندر فقه و حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۹۳ مبارزه با تروریسم از منظر حقوق جزای افغانستان ۲۶/۶/۱۳۹۴ استاد فصیحی
۲۳ محمدشفیع نعیمی فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۲ آزادی مطبوعات در قانون رسانه‌های همگانی و اسناد بین الملل ۱۳۹۴/۳/۷ استاد فصیحی
۲۴ محمدیعقوب سیدزاده فقه و حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۹۳ نقش وکیل مدافع در موازین محاکمة عادلانه ۲/۱۰/۱۳۹۴ استاد فصیحی
۲۵ حبیب الله فصیحی علوم سیاسی علوم سیاسی ۱۳۹۲ پیامدهای سیاسی افراط گرایی دینی در ج.ا.ا ۱۳۹۴/۲/۱۷ استاد کریمی
۲۶ لعل محمد تقی بدخشی علوم سیاسی علوم سیاسی ۱۳۹۲ عوامل شکل‌گیری اندیشه‌های سیاسی استاد ربانی ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ استاد کریمی
۲۷ محمدعارف کیانی علوم سیاسی علوم سیاسی ۱۳۹۲ موانع دولت‌سازی و بحران هویت در افغانستان ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ استاد کریمی
۲۸ مسعوداحمد احمدی علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۳ اهداف و استراتژی سیاست خارجی افغانستان در مقابل پاکستان(بااصلاح تصویب شد) ۲۸/۸/۱۳۹۴ استاد کریمی
۲۹ میراحمد محمدی المهاجر علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۲ زمینه ها و عوامل شکل گیری القاعده ۱۳۹۳/۸/۲۱ استاد کریمی
۳۰ احمد تواب رحمتیار فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۲ تابعیت در سیستم حقوقی افغانستان و اسناد بین الملل ۱۳۹۳/۸/۲۱ استاد نبی زاده
۳۱ امام‌الدین احمدزی فقه و حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۹۳ تعقیب جزایی سوءاستفادة موظفین خدمات عامه از صلاحیت وظیفوی ۲۸/۸/۱۳۹۴ استاد نبی زاده
۳۲ سیدعقیل فاطمی فقه و حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۹۲ نقش آی تی(IT) در تعقیب عدلی نظام جزایی افغانستان ۱۳۹۳/۷/۲۴ استاد نبی زاده
۳۳ محمدعارف نوری فقه و حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری طبیب در سیستم حقوقی افغانستان ۵/۹/۱۳۹۵ استاد نبی زاده
۳۴ محمدنسیم مسجدی فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۲  راه‌های جلوگیری از خشونت علیه زنان در قانون منع خشونت علیه زنان و اسناد بین الملل ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ استاد نبی زاده
۳۵ احمدکفایت الله مظهر فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۲ پیامدهای حقوقی الحاق افغانستان در سازمان تجارت جهانی ۱۳۹۴/۷/۱۶ تعیین نشده
۳۶ آرش کمال فقه و حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۹۲ راهکارهای ممنوعیت شکنجه در نظام حقوقی افغانستان و اسناد بین الملل ۱۸/۴/۱۳۹۴ دکتر احمدی
۳۷ علی جان احمدی فقه و حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۹۲ جرایم فساد اداری در پرتو نظام حقوقی افغانستان ۱۳۹۳/۷/۲۴ دکتر احمدی
۳۸ قدرت الله طیب فقه و حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۹۲ مطالعه تطبیقی حقوق محبوسین در قانون امور محابس افغانستان و ایران ۱۳۹۳/۷/۲۴ دکتر احمدی
۳۹ امیرمحمد محمدی فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۲ حق آموزش زنان در سیستم حقوقی افغانستان و اسناد بین الملل ۱۳۹۳/۸/۲۱ دکتر الیاسی
۴۰ سیدعزیز سیرت علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۴ نقش قومیت در ساختار نظام سیاسی افغانستان ۲۹/۹/۱۳۹۴ دکتر الیاسی
۴۱ جاویداحمد جویا فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۳ توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل؛ تقابل یا تعامل ۲۸/۸/۱۳۹۴ دکتر الیاسی
۴۲ شبنم پیرزاد فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۲ حمایت از کودکان در سیستم حقوقی افغانستان و اسناد بین الملل ۱۳۹۳/۸/۹ دکتر الیاسی
۴۳ عبدالبصیر فایز فقه و حقوق حقوق عمومی ۱۳۹۲ مرجع تفسیر قانون اساسی در افغانستان و فرانسه ۱۳۹۳/۹/۱۹ دکتر الیاسی
۴۴ غلام یحیی عمار فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۳ مبانی حقوقی مداخله بشردوستانه ۱۹/۹/۱۳۹۴ دکتر الیاسی
۴۵ مجیب الله ضرابی فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۲ حقوق و وجایب احزاب سیاسی در قانون اساسی ج.ا.ا ۱۳۹۴/۱/۱۲ دکتر الیاسی
۴۶ محمدابراهیم سائیس فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۳ بررسی تضمینات و حمایت های جهانی از حقوق بشر ۲۸/۸/۱۳۹۴ دکتر الیاسی
۴۷ رامش نوری علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۲ افغانستان چند قومی و دموکراسی سازی توافقی ۱۳۹۳/۸/۲۱ دکتر بینش
۴۸ شفیق الله سلیم پویا علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۲ نقش آمریکا در پروسه ملت سازی در ج.ا.ا ۱۳۹۴/۴/۴ دکتر بینش
۴۹ عبدالاحمد خدری علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۳ ژئواستراتژیک افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی ۱۲/۹/۱۳۹۴ دکتر بینش
۵۰ حسین جان سلطانی علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۲ مبانی فکری تروریسم و عقب ماندگی افغانستان ۲/۱۰/۱۳۹۴ دکتر بینش
۵۱ محمد اشرف وطنیار علوم سیاسی علوم سیاسی ۱۳۹۲ قومیت و دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی افغانستان ۱۳۹۳/۸/۹ دکتر بینش
۵۲ محمداسماعیل نورستانی علوم سیاسی علوم سیاسی ۱۳۹۲ نقش احزاب سیاسی در شکل گیری هویت ملی ۱۳۹۳/۷/۲۴ دکتر بینش
۵۳ مطیع الله مطیع علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۳ با تغییر (نقش ناتو در پروسه دموکراسی سازی در افغانستان) ۱۳۹۴/۷/۱۶ دکتر بینش
۵۴ نوراحمد بشر علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۳ نقش سازمان ملل متحد در دولت- ملت سازی در افغانستان ۱۹/۹/۱۳۹۴ دکتر بینش
۵۵ احمدعلی سعادت علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۲ نقش رسانه‌ها در سیاست خارجی افغانستان پساطالبان ۳/۳/۱۳۹۵ دکتر سجادی
۵۶ ذبیح الله ابدالی فقه و حقوق حقوق عمومی ۱۳۹۲ مبانی امنیت در اسلام و اسناد بین الملل ۱۳۹۳/۸/۹ دکتر سجادی
۵۷ ذکیه خاشعی علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۳ نقش ژئوپولیتیک بر اهداف سیاست خارجی افغانستان دکتر سجادی
۵۸ علی نظری علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۳  بررسی سیاست خارجی افغانستان بر اساس نظریه ساختار و کارگزار ۱۳۹۴/۲/۱۷ دکتر سجادی
۵۹ غلام محبوب محق علوم سیاسی علوم سیاسی ۱۳۹۲ نقش گروه‌های فشار در سیاستگذاری دولت ج.ا.ا ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ دکتر سجادی
۶۰ لطیفه احمدی علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۳ تأثیرات وضعیت امنیتی بر حکومت داری حامد کرزی ۱۲/۹/۱۳۹۴ دکتر سجادی
۶۱ لیاقت علی بنیادی فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۳ با تغییر (حاکمیت ملی افغانستان و معاهده استراتژیک با ایالات متحده آمریکا) ۱۳۹۴/۷/۱۶ دکتر سجادی
۶۲ محمدجعفر احمدی علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۳ جهانی شدن تروریسم در عرصه بین المللی ۱۲/۹/۱۳۹۴ دکتر سجادی
۶۳ محمدعلی فایق علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۲ تأثیرات امنیت بین المللی بر امنیت ملی ج.ا.ا ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ دکتر سجادی
۶۴ مسعوده میلاد ارزش علوم سیاسی روابط بین الملل ۱۳۹۲ نقش افغانستان در سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ سرد ۶/۳/۱۳۹۵ دکتر سجادی
۶۵ نوحی الله ناجی علوم سیاسی علوم سیاسی ۱۳۹۲ عوامل و زمینه های بحران اعتماد سیاسی در افغانستان پساطالبان ۱۳۹۳/۸/۲۱ دکتر سجادی
۶۶ سیدامجد میری فقه و حقوق حقوق بین الملل ۱۳۹۳ وضعیت حقوقی معاهدات مرزی افغانستان با همسایگان در حقوق بین الملل ۱۹/۹/۱۳۹۴ دکتر محمدی
۶۷ عبدالمومن حقیاب فقه و حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۹۳ عوامل شخصی جرم و روش های مقابله با آن ۱۲/۱/۱۹۹۵ دکتر موسوی
۶۸ عبدالباعث مولوی‌زاده فقه و حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۹۲ شرکت در جرم قتل عمدی در فقه و حقوق افغانستان ۲۶/۶/۱۳۹۴ عبداللطیف سجادی
۶۹ عبدالقاهر وقار فقه و حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۹۲ بررسی تطبیقی جرم ارتداد از منظر فقه جعفری و حنفی ۲۸/۸/۱۳۹۴ عبداللطیف سجادی