جشن آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۶

حمل ۳۰, ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۱:۲۴

جشن آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۶ با شور و هیجان خاص دانشجویان در سالن همایش‌های دانشکده طب برگزار شد. اولین سخنران این همایش، آقای دکتر موسوی، معاونت محترم تدریسی بود. ایشان، دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) را یک دانشگاه ملی خواند و بر این نکته تاکید کرد که دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) رسالت اصلی خود را «ملی‌سازی» می‌داند و ملی فکر می‌کند؛ زیرا این دانشگاه در سطح ملی مطرح است. دکتر موسوی، سال جدید را برای دانشگاه، سالی مهم به دلیل، سال کسب اعتبار در سطح ملی و بین‌المللی دانست.

دکتر موسوی مهم‌ترین برنامه‌های دانشگاه را در سال جدید به شرح برشمرد:

 • آموزش

اگر فرایند آموزش در دانشگاه به درستی انجام نشود، دانشگاه، دانشگاه شمرده نمی‌شود. در این عرصه، تمام اساتید باید در کلاس مطمئن گردند که دانشجو، درس را فهمیده است. بر این اساس در سال جدید، کیفیت آموزش بیش از پیش متحول خواهد شد.

 • پژوهش

از آن‌جا که دانش بدون پژوهش، هیچ ثمره‌ی و فایده‌ی چندانی ندارد، باید پژوهش را تقویت نمود. در همین راستا، دانشگاه در سال جدید در صدد جذب «هیئت علمی پژوهشی» است.

 • تعامل با نهادهای علمی ـ پژوهشی داخل و خارج از افغانستان

دانشگاه توسعه یافته، آن دانشگاهی است که بیشترین تعامل را با مراکز علمی خارج از کشور و مراکز ملی داخلی داشته باشد. دانشگاه بسته رشد نخواهد کرد. ارتباط علمی رمز حیات یک دانشگاه هست.

 • فرهنگ و تربیت

رسالت دانشگاه در این عرصه مهم به شرح زیر است:

 • آشنایی با عنعنات ملی
 • تفهیم مسئولیت خطیر دانشجو در عرص حاضر
 • ایجاد اعتماد به نفس به دانشجو

 

دکتر سجادی!

ریاست محترم دانشگاه سخنان خود را با تاکید بر این امر مهم آغاز نمود که:

حرکت دانشجو باید حرکتی برای رشد و ترقی شخصی و ملی باشد. ریاست محترم دانشگاه، حضور دانشجو را در یک مرکز علمی، صرفاٌ برای اقناع خانواده، شایسته شأن دانشجویی ندانست و تاکید کرد: حضور در خاتم‌النبیین(ص) باید با این هدف صورت گیرد که همه تبدیل به عناصر مفیدی برای خانواده و کشور شوند.

ایشان تاکید کرد که این رسالت در صورتی حاصل خواهد شد که علم و دانش از حوزه بزنس خارج شود. بر همین اساس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در سال ۱۳۹۵ در جایگاه خوبی قرار گرفت و موفق به کسب مقام دوم در بین دانشگاه‌های خصوصی افغانستان شد. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر در کنار تخصص و تعهد اساتید و پرسونل دانشگاه، عدم «نگرش تجارت مآبانه به حوزه دانش و علم» است.

ریاست محترم دانشگاه در اخیر به دانشجویان سفارش کرد که:

 • تعهد ببندیم که دانشگاه را بلند آوازه‌تر نماییم؛
 • با درنظرداشت معیارهای علمی و آکادمیک، بستر معیاری برای آموزش فراهم کنیم،
 • از سستی و تنبلی بپرهیزیم و با تلاش جدی، درس‌ها و تکالیف را انجام دهیم،
 • مقررات دانشگاه را کاملا مراعات کنیم؛
 • همه کمر همت ببندیم و دانشجویی متعهد و متخصص به افغانستان عزیز عرضه نماییم تا سنگ بنای افغانستان جدید را بنا نهند؛
 • انشاالله که بتوانیم شاهد روزی باشیم که همه دانشجویان به عنوان مدیران ارشد، اساتید برجسته و رهبران شاسته و متعهد، رهبری جامعه را به دست بگیرند.

در پایان این جلسه نیز، لوح تقدیری به دانشجویان برتر اعطا گردیده و مجلس پایان یافت.