افتتاح انجمن دانشجویی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و تقدیر از تیم فوتسال این دانشگاه در سیمینار علمی “بررسی نظام آموزشی افغانستان” ۱۳۹۵/۹/۲۵

 

untitled-1

 

سیمینار علمی بررسی نظام آموزشی افغانستان” 

در این سیمینار علمی که همزمان با افتتاح انجمن نخبگان دانشجویی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) برگزار گردید پس از قرائت قرآن‌کریم و پخش سرود ملی کشور، سخنرانان برنامه به ایراد سخن پرداختند. دکتر عبدالقیوم سجادی رییس محترم دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) به عنوان سخنران این سیمینار بر ضرورت اخلاق نیکو علاوه‌بر دانش وو تخصص تاکید کرد. دکتر سجادی افزود برگزاری کانون بخبگان این دانشگاه نباید سمبولیک بلکه بستر خوب برای رقابت در بین دانشجویان باشد. وی علت عقب‌ماندگیی جامعه را در نبود علم توام با اخلاق بیان کرد.

معاونت محترم علمی-تدریسی این دانشگاه جناب آقای دکتر سید یوسف موسوی سخنران دیگر این سیمینار گفت: نظام آموزشی پوسیده و از ریشه خراب است و علت اصلی مشکل ایجاد تغییر در در دانشجویان نداشتن سواد کافی و ضعف آنان از پایه است.

خانم موسوی استاد قابلگی این دانشگاه ضمن بیان نظام آموزشی سنتی و جدید عوامل نارسایی شیوه‌ی تدریس در افغانستان را کمبود مواد درسی، ضعف کادر علمی، نبود امنیت در کشور و محیط نادرست جامعه عنوان کرد. بخش پایانی این سیمینار با اهدای جوایز به تیم فوتسال دانشگاه به‌منظور تقدیر از فعالیت آنان و کسب جایگاه سوم در لیگ فوتسال میان دانشگاه‌های کابل همراه بود.