جلسه شورای عالی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

جدی ۸, ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۰:۴۱

meeting

 

جلسه شورای عالی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) با حضور ریاست محترم این دانشگاه جناب آقای دکتر عبدالقیوم سجادی، معاونت‌های محترم علمی-تدریسی و اداری-مالی، رؤسای محترم دانشکده‌ها و آمریت‌های محترم بورد ماستری و تحقیقات علمی دانشگاه با موضوعات زیر برگزار گردید:

۱- تقاضای همکاری اعضای هیأت علمی مشغول تحصیل دوره‌ی تخصص؛

۲- بررسی وضعیت عمومی دانشگاه و ارزیابی سمستر دوم تحصیلی ۱۳۹۵؛

۳- بررسی وضعیت پژوهشی دانشگاه؛

۴- طرح تقاضای عضویت هیأت علمی برخی از همکاران؛

۵- بررسی سرفصل درس خلاقیت و کارآفرینی؛

۶- کانکور سال ۱۳۹۶؛

این نشست در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۵ و ۸/۱۰/۱۳۹۵ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.