اطلاعیه بست کادر علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص)

قوس ۱۳, ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۹:۴۹

 

%da%a9%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3

دانشگاه خاتم النبیین‌(ص) برای سال تحصیلی ۱۳۹۶ در رشته های ذیل به سویه ماستر و داکتر برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

دانشکده کامپیوترساینس:

  1. دپارتمنت مهندسی نرم افزار یک بست
  2. دپارتمنت آی تی یک بست

متقاضیان از تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۰ الی ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ در خواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت، آخرین مدرک تحصیلی، کاپی تذکره تابعیت، خلص سوانح و نامه قوای بشری وزارت تحصیلات عالی را به دانشگاه خاتم النبیین‌(ص) تسلیم و یا به ایمیل آدرس ذیل بفرستد.

آدرس : کابل، کارته چهار ، سرک اول ، دانشگاه خاتم النبیین‌(ص)

ایمیل: s.shakir@khu.edu.af

شماره تماس: ۰۷۸۷۷۰۰۷۰۰  ؛  ۰۷۸۰۲۳۳۲۷۵