فصلنامه تخصصی پویش

عقرب ۳۰, ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۸:۰۹

تذکر: ادامه‌ی مطالب “فصلنامه‌ی تخصصی پویش”، پس از این تحت عنوان “فصلنامه‌ی علمی پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین(ص) ” به نشر می‌رسد.

 

شماره اول مجله پویش (برای مشاهده و دریافت اینجا کلیک کنید).  scientific-meeting

 

 

 

 

 

 

 

شماره دوم و سوم مجله پویش (برای مشاهده و دریافت اینجا کلیک کنید).cover2%d9%883

 

 

 

 

 

 

 

شماره چهارم و پنجم مجله پویش (برای مشاهده و دریافتاینجا کلیک کنید).
cover45

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره هفتم مجله پویش (برای مشاهده و دریافت اینجا کلیک کنید).  cover7

 

 

 

 

 

شماره هشتم مجله پویش (برای مشاهده و دریافت اینجا کلیک کنید).  cover8