تجلیل از روز جهانی دانشجو

%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88

تجلیل از دانش و دانشجو، از سنت‌های نیک در دنیای امروز است. نام‌گذاری روزی به نام روز جهانی دانشجو، فرصتی است برای بازخوانی نقش و جایگاه دانشجو در دنیای امروز. از این روز در دانشگاه خاتم‌النبیین نیز در تاریخ ۲۹ عقرب سال جاری تجلیل به عمل آمد.

دکتر سید یوسف موسوی سرپرست معاونت علمی-تدریسی این دانشگاه که در این محفل سخن می‌گفت، در مورد  چنین بیان کرد: دانش اندوزی، دانشجویی و دانشگاه کلماتی است برنامه ریزی شده. ارج‌گذاری به مقام دانشجو، ارج‌گذاری از تلاش و سرمایه‌گذاری برای پیشرفت بشری است. علم‌آموزی ضمن این‌که ارزش ذاتی دارد، در عصر کنونی، علم‌اندوزی باید منجر به پیشرفت جامعه شود. تجلیل از روز دانشجو، تجلیل از دانش است که هم بذاته ارزشمند است و هم منجر به رفاه و پیشرفت جامعه می‌شود. وی افزود: امروزه بیش از ۱۴۰ دانشگاه خصوصی در کشور فعالیت می‌کند، اما بزرگترین وظیفه و رسالت دانشگاه‌ها در کشور، آن است که زمینه‌ی تغییر فرد را فراهم نماید. به گفته‌ی دکتر موسوی دانشجو به شخصی گفته می‌شود که در زمان دانشجویی، به دنبال تغییر در مغزش است. اگر دانشجو فارغ شود ولی تغییری در فکر و اندیشه اش ایجاد نشود، دانشجو خسران کرده است. در دانشگاهی که امکانات تحصیلی و تحقیقی وجود نداشته باشد، نمی‌توان آن را دانشگاه نام نهاد.

وی، در ادامه پیرامون وظایف دانشجو به سخن پرداخت و دانش‌اندوزی، تلاش برای ایجاد تغییر در جامعه، آگاهی یافتن نسبت به مسایل اجتماعی، تقویت خودباوری و درک منافع ملی را از وظایف عمده‌ی دانشجوی افغانستان بیان کرد. دکتر موسوی، ضمن تأکید بر حضور فعال دانشجویان در عرصه‌های تحقیقاتی، اشتراک گسترده و علاقه‌مندی همیشگی دانشجو در فرایند پژوهش را از شاخص‌های اصلی پیشرفت یک دانشگاه بیان کرد.

استاد رمضان‌علی فصاحت، رییس دانشکده‌ی علوم سیاسی و دکتر مکارم بختیاری، رییس دانشکده‌ی طب دانشگاه خاتم‌النبیین از سخنرانان دیگر محفل بود. آنان هرکدام به جنبه‌های مختلف وظایف و رسالت‌های دانشجویی پرداخته و نقش دانشجویان در توسعه و ترقی همه‌جانبه در کشور را مهم ارزیابی نمودند.

دکتر عبدالقیوم سجادی، رییس دانشگاه خاتم‌النبیین نیز روی نقش دانشجو در فرایند توسعه اشاره نموده و هدفمندی را رمز تفاوت انسان از حیوان معرفی کرد. ایشان، ضمن تشویق دانشجویان به فراگیری علم و دانش در کشور و تبیین نقش برجسته‌ی دانشجویان در روند توسعه و تکامل اجتماعی، تلاش برای کسب علم و دانش را جهاد و مجاهدت در راه خدا عنوان نمود و کسب دانش را تنها راه رسیدن به ترقی و پیشرفت و راه رهایی از بحران قوم‌گرایی در کشور بیان داشت. دکتر سجادی، تلاش دوسویه‌ی دانشجو و مسؤولین را از عوامل اصلی پیشرفت علمی در کشور بیان نمود و بر استفاده‌ی مؤثر از امکانات و فرصت‌ها برای رشد و پیشرفت علمی دانشجویان تاکید ورزید.