محفل نقد و ارزیابی کتاب« حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان» در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

عقرب ۱۰, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۸:۳۳

محفل نقد

 

نقد و بررسی کتاب‌های علمی و اکادمیک، از برنامه‌های برجسته و مهم در فرایند تولید علم و دانش است. بدون وجود نقدهای علمی، کاروان دانش بی‌تحرک و مرده است. از همین روی، مراکز علمی و اکادمیک در سطح دنیا، با برگزاری محافل ویژه‌ای به نقد و بررسی کتاب‌ها و مقالات علمی می‌پردازند و از این طریق، نقشی در پیش‌برد کاروان توسعه‌ی علمی ایفا می‌کنند.

دانشگاه خاتم‌النبیین نیز به عنوان یکی از مراکز معتبر علمی و اکادمیک در کشور، روز شنبه(۸/۸/۱۳۹۵) میزبان مهمانان محفل نقد علمی چاپ جدید کتاب « حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان»، اثر علمی دکتر عبدالعلی محمدی بود. در این محفل، پس از تلاوت آیات قرآن کریم و پخش سرود ملی کشور، دکتر سید یوسف موسوی، معاونت محترم علمی تدریسی دانشگاه به ایراد سخن پرداخته و بر اهمیت موضوع نقد و ارزیابی علمی تأکید نمود.

دکتر موسوی، در بخشی از سخنان خویش، به شاخص‌های توسعه اشاره نموده و میزان تخصیص بودجه برای برنامه‌های پژوهشی، چاپ کتاب و مقالات علمی در مجله‌های تخصصی و میزان حضور و عضویت تعداد پژوهشگر در یک کشور و مراکز علمی را از شاخص‌های اصلی توسعه‌ی همه‌جانبه عنوان کرد. دکتر موسوی، با اشاره به وضعیت تحصیلات عالی در کشور، میکانیزم تحصیلات عالی آموزش‌محور را نقد و بر هماهنگی و توأم بودن آموزش در کنار پژوهش تأکید نمود. دکتر موسوی افزود: پژوهش‌های علمی در افغانستان، نه به صورت سیستماتیک، بلکه جرقه‌هایی است که در برخی اوقات ایجاد می‌شود، و این امر، در شرایط فعلی کشور ناکافی است.

دکتر قاسم‌علی صداقت، از سخنرانان دیگری محفل بود که به نقد و بررسی کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان پرداخت و جنبه‌های مثبت و منفی کتاب مذکور را برجسته نمود. دکتر صداقت، نقد و بررسی علمی را، « تمییز سره از ناسره» عنوان کرد و بر بی‌طرفی و دوری از قضاوت‌های ارزشی در امر نقد و ارزیابی تأکید نمود. ایشان ضمن برشمردن فواید نقد و انتقاد آثار علمی، « دانش‌بنیان» بودن کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را از برجستگی‌ها و امتیازات اصلی آن کتاب عنوان نموده و روش‌مندبودن، رعایت نظم منطقی، مسأله‌شناسی قوی، تقارن در مباحث و درآمیختگی دانش و تجربه را از امتیازات عمده‌ی کتاب مذکور بیان کرد.

ایشان در بخش نقدها و انتقادات، نیز نکات مهمی را اشاره نمودند. به باور دکتر صداقت، عدم رعایت توازن شکلی در بخش‌بندی‌ها، عدم رعایت رویه‌ی واحد در دسته‌بندی مطالب و نداشتن مقدمه در برخی از فصول و بخش‌ها را از کاستی‌های اصلی این اثر علمی است.

در بخش محتوایی، دکتر صداقت، ضمن تأکید بر نکات قوت کتاب و نویسنده؛ عدم بررسی هنجارها و آزادی‌های اساسی در کنار بررسی نهادهای سیاسی، داشتن رویکرد بیشتر سیاسی تا حقوقی، عدم بیان روشن مفهوم دولت و مبانی، تأکید بیش از حد بر موافقت‌نامة بن به عنوان مبنای شکل‌گیری نظام سیاسی جدید، عدم مرور بر قانون اساسی، بی توجهی به راه حل‌های تعارض قوانین اسلامی، عرفی و مدرن و نپرداختن به نهاد قوة قضائیه و … را از کاستی‌های این اثر علمی عنوان کرد.

در اخیر دکتر عبدالعلی محمدی، نویسندة این اثر علمی به ایراد سخن پرداخته و به توجیه و تحلیل انتقادات وارده اشاره کرد. ایشان حقوق اساسی را حقوق سیاست دانسته و وظیفة حقوق‌دان را توجیه و تبیین سیاست عنوان کرد. به باور ایشان، کارکرد حقوق اساسی، تعیین مرز قدرت و آزادی است. از این روی، پرداختن به نهادهای سیاسی، تحت عنوان حقوق اساسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قابل ذکر است، دانشگاه خاتم النبیین، به عنوانی یک نهاد مهم و علمی، در کنار توجه به مسأله‌ی آموزش، پژوهش را نیز مورد تأکید قرار داده و آن را زیربنای توسعه‌ی کشور می‌داند. از این روی، در کنار ارایه‌ی خدمات آموزشی، به تحقیقات علمی پرداخته و آثار گران‌سنگی به جامعه‌ی علمی افغانستان تقدیم می‌نماید.

یک کامنت: “محفل نقد و ارزیابی کتاب« حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان» در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

  • محمد علی شریفی(محبی) میگوید:

    باسلام وتقدیر فراوان ار ریاست محترم وکلیه اساتید وهمکاران ارجمند دانشگاه فاخر خاتم النبین .سپاس ویزه از گشایش باب نقد کتاب به شیوه علمی .به راستی یکی از مهم ترین عناصر رشد وشکوفایی در عرصه علمی وتمدنی ارزیابی ها،تحلیل های عالمانه ونقد وبررسی یک اثر علمی است که با معیار های نقد وونقادی انجام گیرد.این ابتکار بزرگ را در راه شگوفایی عرصه های دانش در آن کشور به فال نیک گرفته برای همه ی اساتید وبویزه ریاست محترم آرزوی سر فرازی وتوفیقات بیشتر دارم.

نظرات بسته شده اند