آمریت پژوهش

برگزاری همایش‌ها، سمینارها و انتشار نشریات و کتاب‌های علمی از مهم‌ترین و اصولی‌ترین فعالیت‌های یک دانشگاه هست. هدفی که می‌تواند باعث ارتقا علمی کشور و توانمندتر شدن دانشجویان آن شود. با توجه به اهمیت ایجاد نشاط علمی در دانشگاه، انجام برنامه‌ریزی مدون و قابل‌اجرا برای رسیدن به این اهداف بسیار ضروری می‌نماید. همچنین ایجاد زمینه برای بروز قابلیت‌ها و فعالیت‌های علمی صورت گرفته در طول سال تحصیل توسط اساتید و دانشجویان می‌تواند جنبه انگیزشی و نشاط‌آفرینی خوبی در بین دانشجویان دانشگاه داشته باشد. آمریت  تحقیقات دانشگاه خاتم‌النبیین (ص) از بخش‌های فعال این  دانشگاه  هست که مسئولیت برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های تخصصی علمی و  تولید محصولات علمی این  دانشگاه  را بر عهده دارد.

ازجمله فعالیت‌های صورت گرفته توسط این آمریت می‌توان به انتشار کتاب‌های زیر که توسط اساتید و اعضاء هیئت‌علمی این  دانشگاه  نوشته‌شده است اشاره کرد:

– کتاب درسی حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نوشته دکتر عبدالعلی محمدی

–  حقوق اداری افغانستان نوشته دکتر عبدالعلی محمدی

– کتاب اهل‌بیت از دیدگاه ابوحنیفه نوشته استاد شفق خواتی

– کتاب مبانی تئوریک احزاب در اسلام نوشته دکتر عبدالقیوم سجادی

– کتاب گفتمان اسلام سیاسی و جهانی‌شدن نوشته دکتر عبدالقیوم سجادی

– انتشار فصل‌نامه علمی تخصصی رویش و فصلنامه تخصصی در حوزه علوم اسلامی

این آمریت همچنین در سال آینده ۶ کتاب آماده چاپ دارد که به جامعه علمی کشور تقدیم خواهد کرد. اقدامی که می‌تواند ضعف جدی کشور را در تهیه منابع علمی بومی و متناسب با نیازهای علمی کشور تا حدودی رفع نماید.

این آمریت همچنین به هدایت فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشجویان و برگزاری همایش‌های علمی و تخصصی در  دانشگاه  می‌پردازد که می‌توان به نمونه‌های برگزارشده زیر اشاره داشت:

– سمینار سنت و تجدد؛

– سمینار جریان روشن‌فکری دینی در افغانستان؛

– سمینار توسعه و نوسازی در افغانستان؛

نقد و بررسی قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان؛

همایش بررسی وضعیت صحت روانی افغانستان از سوی دانشکده طب؛

– همایش علمی بازخوانی اندیشه سید جمال‌الدین افغانی؛