دانشکده علوم سیاسی

۱- ریاست دانشکده علوم سیاسی

رمضان علی فصاحت  download

رتبه علمی:  پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی

تحصیلات: ماستر  و لیسانس در رشته علوم سیاسی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۸۷

آثار علمی: 

 

فعالیت­ها و تجربیات کاری

 • آمر امور و برنامه های فرهنگی دانشگاه
 • سردبیر و مدیر مسئولی نشرات فرهنگی

 

۲- هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی

الف-  خلاصه شناسه‌ی اعضای شورای علمی دانشکده علوم سیاسی عبارتند از: 

۱- سید عبدالقیوم سجادی: دکتری از دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته روابط بین الملل در سال ۱۳۸۴ – عنوان تزس دکتری “جهانی شدن و اسلام سیاسی (با تأکید بر افغانستان پساطالبانیسم)” – ماستر در جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم در سال ۱۳۷۶

۲-  محمدوحید بینش: دکتری از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی در سال ۱۳۸۴ – عنوان تزس دکتری “ناسازگاری مؤلفه های اندیشه سیاسی سنتی و جدید در افغانستان معاصر” – ماستر در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۶

۳- رمضان علی فصاحت: ماستر  و لیسانس در رشته علوم سیاسی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۸۷

۴- سید محمدجواد محدثی: ماستر روابط بین الملل از دانشکاه تهران و لیسانس معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه المصطفی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۸۸

۵- محمدزکی کریمی: ماستر و لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه باقر العلوم در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۸۶

 

ب-  بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده علوم سیاسی عبارتند از: 

۱-  سید عبدالقیوم سجادی  download-2

موقف اداری: ریاست دانشگاه

رتبه علمی: پوهاند و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی

دکتری از دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته روابط بین الملل در سال ۱۳۸۴ – عنوان تزس دکتری “جهانی شدن و اسلام سیاسی (با تأکید بر افغانستان پساطالبانیسم)” – ماستر در جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم در سال ۱۳۷۶

فعالیت­ها و تجربیات کاری:

 • عضو ولسی جرگه افغانستان برای دو دوره متوالی از سال ۱۳۸۳ تا اکنون
 • ریاست دانشگاه از آغاز تأسیس در سال ۱۳۸۶ تا اکنون
 • همکاری علمی و تحقیقاتی با دانشگاه داخل و خارج کشور
 • عضو هیئت مدیره مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانستان
 • عضو شورای علمی و مدیر مسئول فصلنامه گفتمان نو

 

آثار علمی (کتب):

 • اسلام و جهانی شدن ؛ ۱۳۹۳
 • پارلمان؛ قانونگذاری، نظارت و نمایندگی؛ ۱۳۹۲
 • گفتمان اسلام سیاسی و جهانی شدن افغانستان پساطالبان؛ ۱۳۸۸
 • مبانی تئوریک احزاب سیاسی در اسلام؛ ۱۳۸۶
 • درآمدی بر اسلام و جهانی شدن؛ ۱۳۸۳

 

۲-  محمدوحید بینش  download-1

موقف اداری: آمریت بورد ماستری دانشگاه

رتبه علمی: پوهندوال و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی

دکتری از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی در سال ۱۳۸۴ – عنوان تزس دکتری “ناسازگاری مؤلفه های اندیشه سیاسی سنتی و جدید در افغانستان معاصر” – ماستر در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۶

فعالیت ها و تجربیات کاری؛

 • مشاور کمیته اجتماعی و حقوقی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران؛ ۱۳۷۹-۱۳۷۴
 • مشاور کمیته آموزشی – علمی (کمیته بروسیه) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران؛ ۱۳۷۹-۱۳۷۶
 • نماینده منتخب مهاجرین ایران در لویه جرگه قانون اساسی؛ ۱۳۸۲
 • رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانستان؛ ۱۳۸۳ …
 • عضو اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان در ایران

آثار علمی:

الف) کتب:

 • شیعیان افغانستان در یک دهه گذشته؛ ۱۳۹۲
 • افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی؛ ۱۳۸۸
 • جنبش پرشتاب طالبان؛ ۱۳۸۰

ب) مقالات:

 • طالبان، دیدگاه ها و عملکردها
 • اسلام و دموکراسی
 • مبانی وحدت در قانون اساسی افغانستان
 • مشارکت سیاسی
 • جنبش مشروطیت در افغانستان
 • انتخابات مشارکت سیاسی و مشروعیت

 

۴- سید محمدجواد محدثی  %d9%85%d8%ad%d8%af%d8%ab%db%8c

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی

ماستر روابط بین الملل از دانشکاه تهران و لیسانس معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه المصطفی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۸۸

آثار علمی:

الف- کتب

 • منازعات سیاسی اقتصادی افغانستان وپاکستان وپیدایی و رشد طالبان. ( زیرچاپ)

 

ب- مقالات

 • اختلافات سیاسی اقتصادی افغانستان و پاکستان و پیدایی و رشد طالبان؛
 • نقش نخبگان در تحولات سیاسی – اجتماعی افغانستان ( ۲۰۰۱-۲۰۰۹ )؛
 • تجاوز نیروهای شوروی به افغانستان و سر برآوردن القاعده؛
 • استراتژی تروریسم امنیت دولت و امنیت فردی؛
 • بررسی جهانی شدن دموکراسی وتأثیر آن برامنیت بین الملل؛
 • بررسی نقش کارکردی رسانه ها درامنیت ملی و عمومی؛
 • افراط گرایی فرقه ای در پاکستان با رویکرد ملی – منطقه ای؛
 • ضعف ساختاری دولت- ملت سازی در افغانستان؛
 • سرانجام حضور ناتو در افغانستان برقراری امنیت و یاگسترش نا امنی و تروریسم؛
 • چالش های فراروی ناتو در برقراری امنیت در افغانستان؛
 • چارچوب تئوریک، ساختار گرای و پسا سا ختار گرای؛
 • بررسی نقش رسانه ها در ایجاد همگرایی ملی و امنیت پایدار؛
 • تحولات جدید خاورمیانه چالش های درون ساختاری و فرایندهای امنیتی؛
 • نقش نخبگان در روند شکل گیری پارلمان و حکومت داری در افغانستان؛
 • چندین مقاله ای توصیفی- تحلیلی دیگر.

 

۵-  محمدزکی کریمی  download-3

موقف اداری؛ ریاست (قبلی) دانشکده علوم سیاسی

رتبه علمی؛ پوهنمل و عضو هیئت دانشکده علوم سیاسی

ماستر و لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه باقر العلوم در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۸۶

آثار علمی؛

 • بی ثباتی و فساد سیاسی در افغانستان؛ فصلنامه پویش؛ ۱۳۹۴

فعالیت ها و تجربیات کاری؛

 • عضو انجمن مطالعات سیاسی
 • سرپرست گروه کاری برگزاری انتخابات دوره اول ریاست جمهوری در ایران

 

۳- شناسه‌ی دانشکده علوم سیاسی

دانشکده علوم سیاسی

دانشکده علوم سیاسی  دانشگاه  خاتم‌النبیین (ص) در سال ۱۳۸۸ راه‌اندازی شد و اکنون حدود ۲۵۰ محصل اعم از ذکور و اناث، در این دانشکده در دو گروه روزانه و شبانه، در سمسترهای مختلف اول تا ششم مقطع لیسانس مشغول به تحصیل هستند.

اهم اهداف دانشکده

– آشنا ساختن محصلان با مباحث مضامين علوم سياسي در زمينه‌هاي مختلف؛

– تربيت افراد کارآمد با توانايي علمی که قابليت تحليل مسائل سياسی ـ اجتماعی افغانستان و جهان را داشته باشند و بتوانند در نهادهای اجرائی کشور مثمر ثمر واقع شوند؛

– تأمين نيروی انسانی موردنیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های عمومی کشور به‌ویژه وزارت امور خارجه، وزارت داخله و ساير وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی مربوط؛

– توانا ساختن محصلان براي درک و تحليل علمي و دانشگاهی مسائل سیاسی جهاني و روابط بين‌الملل.

برخی از مضامین اساسی رشته علوم سیاسی

مبانی و اصول علم سیاست، تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان، نوسازی و توسعه سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی، دیپلماسی و روابط بین‌الملل، سیاست خارجی، امنیت جهانی، مبانی شرق و نظام بین‌الملل، اندیشه‌های سیاسی غرب و اسلام، جنبش‌های اجتماعی جدید و قدیم و …

مهارت‌های فارغ‌التحصیلان

– برخورداری از قدرت تحلیل سیاسی نسبت به مسائل سیاسی داخلی و بین‌المللی؛

– جهت‌دهی علمی و مؤثر به تحلیل‌های سیاسی جامعه در راستای تحکیم وحدت ملی و تأمین منافع ملی؛

– درک و تحلیل نظریات اندیشمندان سیاسی به‌منظور نظریه‌پردازی سیاسی ناظر بر ضرورت‌های جامعه افغانستان.

فرصت‌های شغلی

– جذب در بدنه دولت و وزارتخانه‌های کشور؛

– حضور عملی در عرصه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی و دستگاه دیپلماسی کشور؛

– ورود به عرصه‌های مشاغل سیاسی ازجمله؛ روزنامه‌نگاری (مقاله‌نویسی)، احزاب سیاسی، متفکر و تحلیلگر سیاسی و …