دانشکده علوم اجتماعی

۱- ریاست دانشکده علوم اجتماعی

سید محمدداود علوی

موقف اداری: سرپرست دانشکده علوم اجتماعی

رتبه علمی:  پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

تحصیلات:  محصل دوره دکتری در رشته فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان– عنوان تزس “حقیقت علم از نظر هرسرل و ملاصدرا”- ماستر  فلسفه و کلام اسلامی

آثار علمی:

 

مقالات:

  • چیستی علم از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی و فخر رازی؛ ۱۳۸۸
  • اصول تقریب بین مذاهب؛ ۱۳۸۶
  • شیوه برخورد پیامبر با مخالفان؛ ۱۳۸۶
  • وحی و تجربه دینی؛ ۱۳۸۴

 

۲- هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی

الف-  خلاصه شناسه‌ی اعضای شورای علمی دانشکده علوم اجتماعی عبارتند از: 

 ۱- سید محمدداود علوی: محصل دوره دکتری در رشته فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان– عنوان تزس “حقیقت علم از نظر هرسرل و ملاصدرا”- ماستر  فلسفه و کلام اسلامی

۲- رمضانعلی رحیمی: محصل دوره دکتری و ماستر فلسفه از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۸۸

۳- علیرضا اخلاقی: محصل دوره دکتری در رشته فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۹۱- ماستری از دانشگاه تهران در رشته فلسفه – عنوان تزس “زمان در اندیشه آگوستین” – لیسانس از دانشگاه مفید در رشته فلسفه

۴- محمدعلی اخلاقی: ماستر در رشته جامعه شناسی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۸۱ و لیسانس معارف اسلامی در سال ۱۳۷۵

۵- سید امین الله رزمجو: ماستر و لیسانس فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه باقر العلوم و فردوسی در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۷۹

۶- غلامرضا جاویدی: محصل دوره دکتری تاریخ تطبیقی در دانشگاه دوکوز ترکیه از سال ۱۳۹۱، ماستر تاریخ اسلام از دانشگاه اهل بیت در سال ۱۳۸۹

 

ب-  بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده علوم سیاسی عبارتند از: 

۱-  رمضانعلی رحیمی   رحیمی

موقف اداری:  آمر گروه عمومی

رتبه علمی:  پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

محصل دوره دکتری و ماستر فلسفه از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۸۸

آثار علمی:

  • مبانی مشروعیت در دولت آینده؛ ۱۳۸۱
  • مبانی نظری قانون اساسی در اسلام و غرب؛ ۱۳۸۲
  • بررسی و نقد خاستگاه حقوق در نظریه قرارداد اجتماعی؛ ۱۳۸۷
  • انسان و حق تعیین سرنوشت؛ ۱۳۸۶

 

 ۲-  علیرضا اخلاقی   اخلاقی

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

محصل دوره دکتری در رشته فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۹۱- ماستری از دانشگاه تهران در رشته فلسفه – عنوان تزس “زمان در اندیشه آگوستین” – لیسانس از دانشگاه مفید در رشته فلسفه

آثار علمی:

  • فساد اجتماعی
  • هرمنوتیک از دیدگاه ریکور
  • فلسفه چیست؟

ترجمه ها:

  • فلسفه اخلاق؛ هری جی. گنسلر
  • روش اجتهادی؛ علامه فضل الله
  • سیره پیشوایان؛ علامه فضل الله
  • اسلام و ملی گرایی؛ آصفی

مدیریت: ریس سابق دانشکده علوم اجتمای و امریت تحقیقات علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص)

 

۳-   محمدعلی اخلاقی

رتبه علمی:  پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

ماستر در رشته جامعه شناسی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۸۱ و لیسانس معارف اسلامی در سال ۱۳۷۵

آثار علمی:

  • کتاب «بررسی شکل گیری سازمان روحانیت شیعه»؛ ۱۳۸۳
  • همکاری در تألیف کتاب «فرايند شكل گيري قانون اساسي»؛ ۱۳۸۴
  • بررسی وضعیت معلولین در خانواده و اجتماع
  • افغانستان و جهاني شدن
  • نقش نیروهای فکری در افغانستان
  • نظام سياسي آينده

 

تجارب و فعالیت ها:

  • وکیل منتخب مردم ولایت غزنی در ولسی جرگه
  • آمر دیپارتمنت جامعه شناسی دانشگاه تعلیم و تربیه کابل؛ ۱۳۸۹-۱۳۸۵

 

 ۴-  سید امین الله رزمجو    رزمجو

رتبه علمی:  پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

ماستر و لیسانس فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه باقر العلوم و فردوسی در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۷۹

آثار علمی:

تجارب و فعالیت ها:

  • آمریت سابق گروه عمومی

 

javidi

۵-  غلامرضا جاویدی

رتبه علمی:  پوهنیار  و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

محصل دوره دکتری تاریخ تطبیقی در دانشگاه دوکوز ترکیه از سال ۱۳۹۱، ماستر تاریخ اسلام از دانشگاه اهل بیت در سال ۱۳۸۹

آثار علمی:

  • پیشینه ورود کوچی ها به مناطق مرکزی افغانستان؛ ۱۳۸۷
  • نگاهی به جغرافیای تاریخی بامیان؛ منتشر شده در همایش بامیان شناسی ۱۳۹۱
  • قتل عام ارامنه؛ واقعیت یا دروغ؛ ۱۳۸۵
  • Emanullah Han’ın Dönemi ve Modernleşme؛ ۲۰۱۴
  • Hint Yarımadasına İslam’ın Girişi Ve Yayılması؛ ۲۰۱۵