تازه ها: .

پنجمین-جلسه فرهنگی خوابگاه های دانشگاه خاتم النبیین برگزار شد

پنجمین جلسه فرهنگی خوابگاه‌های دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) برگزار شد سومین جلسه فرهنگی- تربیتی خوابگاه خواهران و برادران دانشگاه خاتم‌النبیین (ص) چهارشنبه‌شب این هفته، تاریخ 29/2/94 برگزار شد. ...

ادامه...

ماه رمضان، ماه رحمت و مغفرت الهی، ماه مهمانی خدا بر عموم مسلمانان و مؤمنان مبارک باد!

ماه رمضان، ماه رحمت و مغفرت الهی، ماه مهمانی خدا بر عموم مسلمانان و مؤمنان مبارک باد!

ماه رمضان، ماه رحمت و مغفرت الهی، ماه مهمانی خدا بر عموم مسلمانان و مؤمنان مبارک باد!  به امید اینکه ازین ماه که روزهایش بهترین روز ها، شب هایش بهترین شب ها و ماهی که ...

ادامه ...

نشست علمی محکمه‌ی تمثیلی، در دانشگاه خاتم النبیین برگزار شد

سه شنبه، تاریخ26/3/94، نشست علمی محکمه تمثیلی توسط دانشکده حقوق با همکاری آمریت فرهنگی – تربیتی دانشگاه خاتم النبیین برگزار شد. این نشست که با حضور اساتید دانشگاه خاتم ...

ادامه ...

مراسم دریافت تصدیق‌نامه دانشجویان شرکت‌کننده در دوره‌ی کوتاه‌مدت مبانی گویندگی

مراسم دریافت تصدیق‌نامه  دانشجویان شرکت‌کننده  در دوره‌ی کوتاه‌مدت مبانی گویندگی

دیروز سه‌شنبه، تاریخ،19 /3 /94 اولین تصدیق‌نامه انجمن دانشجویی دانشگاه خاتم‌النبیین، برای دانشجویان شرکت‌کننده در دوره کوتاه‌مدت ((مبانی گویندگی)) در مراسم ...

ادامه ...

گزارش تصویری از برنامه های دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین به مناسبت نیمه شعبان.

گزارش تصویری از برنامه های دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین به مناسبت نیمه شعبان.

دانشجویان انحمن دانشگاه                                                                           دانشجویان خوابگاه برادران                         ...

ادامه ...

همایش بزرگ علمی - حکومت داری و کار آمدی

همایش بزرگ علمی - حکومت داری و کار آمدی

همایش بزرگ علمی حکومت‌داری وکار‌امدی پنج شنبه، تاریخ 14/3/1394 همایش علمی با عنوان: حکومت‌دارای و کار‌امدیدر سالن کنفرانس های دانشگاه خاتم النبیین (ص) برگزارشد. در ...

ادامه ...